Pārvērtiet atkritumus zeltā
ar eksperta PADOMU

Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Mēs palīdzēsim mūsu klientiem samazināt ūdens un resursu patēriņu, atgūt tos un atkārtoti izmantot, lai pasargātu ne tikai dabu, bet arī klientu naudu, radot papildus peļņu.

No mazākās idejas līdz vislielākajam rezultātam

Ar katru sekojošo soli Jūsu izmaksas tiks samazinātas, uzlabojot mūsu iesaistīšanos un piedāvājot izcilu darbību, zināšanas un specifikācijas. No mazākās idejas līdz vislielākajam rezultātam.

Pakalpojumi

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu audits

Projektu audits un izpēte, lai atrastu vislabāko iespējamo risinājumu

Situācijās, kad lietotājam nav nekādas attīrīšanas tehnoloģijas

Projekta uzraudzība un konsultācijas visā projekta ieviešanas laikā

Projektēšana un pārstrādes shēmas izstrāde

Tehnoloģiskā projekta sagatavošana būvatļauju iegūšanai un nozares vadlīniju ieviešana lietotāja projektā

Notekūdeņu piesārņojuma izpēte

Vislabāko cauruļvadu trašu plānošana

Būvniecības procesu uzraudzība

Mūsus speciālisti ir gatavi apspriest Jūs vajadzības

Pasargājiet vairāk nekā tikai dabu

“LZT Consulting” palīdzēs mūsu klientiem samazināt ūdens un resursu patēriņu, atgūt tos un atkārtoti izmantot, lai pasargātu ne tikai dabu, bet arī klientu naudu, radot papildus peļņu. Prasības ilgtspējībai strauji aug, un mēs palīdzam mūsu klientiem izpildīt šis prasības, amazinot viņu ietekmi uz apkārtējo vidi, apvienojot produktivitāti un energoefektivitāti, tajā pašā laikā samazinot ekspluatācijas izmaksas. Mēs esam izpētījuši notekūdeņu attīrīšanas tirgu, tādēļ vienmēr, kad Jūs iepazīstināt mūs ar Jūsu notekūdeņu sistēmas izaicinājumiem, mēs spējam nodrošināt visoptimālāko un finansiāli vispievilcīgāko risinājumu. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vidējais atmaksāšanās laiks ir septiņi gadi, jo Jūsu sākotnējos ieguldījumus pilnībā sedz ietaupījumi no notekūdeņu apstrādes municipālo izmaksu samazināšanas. Un tas viss, pat neņemot vērā “trekno” municipālo vides nodevu samazināšanu, tajā pašā laikā sniedzot morālu gandarījumu par Jūsu rūpniecīskā objekta apkārtējās vides aizsardzību.

Mēs varam būt noderīgi

Zivju apstrādes uzņēmumiem

Pārtikas piedevu ražotājiem

Piena pārstrādes uzņēmumiem

Lopkautuvēm

Dzērienu ražotājiem

Metālapstrādes uzņēmumiem

Tekstilizstrādājumu ražotājiem

lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem

Alkoholisko dzērienu ražotājiem

Dzīvnieku barības ražotājiem

Alus darītavām

Konservētās pārtikas ražotājiem

Gaļas kūpinātavām

Desu ražotājiem

Putnu gaļas ražotājiem

Gaļas pārstrādes uzņēmumiem

Papīra ražotājiem

Kuģu būvētavām

Farmācijas uzņēmumiem

Naftas pārstrādes uzņēmumiem

Būvmateriālu ražotājiem

Ķimikāliju un krāsu ražotājiem

Dzelzceļa cisternu tīrīšanas uzņēmumiem

SAZINIETIES AR MUMS